Læsekommunernes erfaringer 

Har du lyst til at sætte læseinitiativer i gang i din kommune? Så kan du lade dig inspirere af de mange værdifulde erfaringer, de 12 læsekommuner i Danmark Læser har gjort sig.

Se erfaringsopsamlingen her

--------------------------------------------------------------

Danmark Læser Dagen, som løb af stablen den 23. april 2015, var en stor succes. 100.000 bøger blev delt ud ved 4000 bogelskende frivillige uddeleres hjælp, og bøgerne i e- og lydbogsformat er blevet downloadet godt 60.000 gange. 

Danmark Læsers sekretariat har modtaget et væld af positive beretninger fra boguddelere i hele landet, og en rundspørge blandt uddelerne viser, at hele 91 % er interesserede i at tage del i fremtidige Danmark Læser-initiativer.

Danmark Læser Dagen, 23. april, affødte stor dækning i både nationale, regionale og lokale medier, mens opmærksomheden også var stor på Twitter, hvor #danmarklæser var det mest anvendte på dagen, og mere end tusind boguddelere delte billeder af deres oplevelser på Facebook og Instagram.

I dagene efter Danmark Læser Dagen fik Danmark Læser  foretaget en kendskabsundersøgelse blandt danskere i alderen 15-74 år, og resultaterne herfra understøtter den positive oplevelse:

  • 54 % har oplevet et øget fokus på at læse bøger inden for de seneste måneder
  • 51 % har hørt om eller kender til Danmark Læser og heraf synes 85 % godt eller meget godt om kampagnen (også en stor del af de lavfrekvente læsere – 79% - eller dem, der slet ikke læser – 55%)
  • 750.000 danskere har på en eller anden måde deltaget i Danmark Læser-kampagnen eller har talt med nogen om den.

Det er især værd at bemærke, at kampagnen ikke alene er nået ud til folk, der i forvejen læser skønlitteratur, men at der blandt gruppen med kendskab til kampagnen er en anseelig andel ikke-læsere og lavfrekvente læsere. Kampagnen har altså nået sin målgruppe: folk der aldrig eller sjældent læser. 

  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: post@slks.dk
  • EAN

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På danmarklaeser.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra danmarklaeser.dk.

Læs mere om cookies på danmarklaeser.dk
Cookies

(dialogboks slutter)