Om Danmark Læser

Kulturminister Marianne Jelved forventer at afsætte 20 mio. kr. over de næste fire år til initiativet Danmark Læser. Initiativet indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse.

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Med udgangspunkt i lokale kræfters engagement og initiativer skal Danmark Læser få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Litteraturen giver plads til den eftertænksomhed, det nærvær og den indlevelse, som ellers bliver klemt i vores travle liv. Litteraturen er med til at binde os sammen som land. Vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os. Litteraturen åbner for livsnerven i vores demokrati: samtale og dialog. Litteraturen giver betydning og perspektiv.

Modelkommuneforsøg under Danmark Læser

Initiativet går ud på, at 12 kommuner udvælges til ”læsekommuner” på baggrund af derss ansøgning. Kommunerne og deres lokale samarbejdspartnere får derefter midler i størrelsesordnen op til en halv million kroner til læsefremmende tiltag for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Kommunerne definerer selv de målgrupper, de vil fokusere på.

De udvalgte lokalområders læseindsats munder ud i en kåring af landets bedste læsekommune. Vinderen er den kommune, som sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere har gennemført de mest kreative læseaktiviteter og har haft mest gennemslagskraft og fået flest nye læsere. Formålet med konkurrencen er at stimulere udvikling af nye måder at styrke læselyst på og udbrede kendskabet til de nye metoder og resultaterne fra projektet.

Rammerne for modelkommuneforsøget

Læs kulturminister Marianne Jelveds invitation til alle landets borgmester udsendt 16. september 2013 (pdf)

Hent vurderingskriterier, tidsplan for modelkommuneforsøget og andet formalia i kort oversigtsform (pdf)

Danskernes læsevaner
Kulturvaneundersøgelsen 2012 viste, at danskerne både læser mere og mindre!
Forklaringen bag denne selvmodsigelse er, at de danskere, der generelt læser meget, nu læser endnu mere, mens de danskere, der sjældent læser, nu læser endnu mindre.

Læs mere om Kulturvaneundersøgelsen 2012 på Kulturministeriets hjemmeside

Læs artikel om danskernes læsevaner skrevet af Anne Sofie Madsen (Pluss Leadership)
Artiklen er offentliggjort i Nationalt videncenter for Læsnings tidsskrift Læs læser, læs! (september 2013)

Danmark Læser er organisatorisk placeret i Kulturstyrelsen. Initiativet finansieres af midler fra Det Kulturelle Udlodningsstykke.

Udvikling og drift af kampagnen foretages af en projektgruppe i samspil med en følgegruppe.Den bredt sammensatte følgegruppe repræsenterer forskellige fagmiljøer, brancher og foreninger. Følgegruppens rolle er blandt andet at kvalificere indholdet i Danmark Læser og udvikle nye ideer til kampagneaktiviteter.

Følgegruppen

Følgegruppens medlemmer er:

 • Gitte Larsen, skoleleder for AOF Amager
 • Jan Steffensen, generalsekretær for Dansk Firmaidrætsforbund
 • Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen
 • Lotte Thrane, Dansk Forfatterforening
 • Klara Korsgaard, leder af Det Nationale Videnscenter for Læsning
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening
 • Olaf Winsløw, direktør for Boghandlerforeningen
 • Pia Nielsen, direktør for Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB)
 • Mette Holbæk, Forlæggerforeningen
 • Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
 • Lars Møller, ophavsmand til Ordet Fanger-kampagnen.

Afhentningssteder pr. dags dato

Her kan du se den samlede liste over afhentningssteder pr. dags dato

Siden er sidst opdateret: 24.11.2015
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: post@slks.dk
 • EAN

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På danmarklaeser.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra danmarklaeser.dk.

Læs mere om cookies på danmarklaeser.dk
Cookies

(dialogboks slutter)