Baggrund

Om Danmark Læser

Forhenværende kulturminister Marianne Jelved lancerede i 2014 læsekampagnen Danmark Læser. Initiativet indeholdt blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kunne finde på de mest kreative og spændende tiltag for at få flere til at læse.

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem initiativer og samarbejder med rod i danskernes lokalmiljøer skulle Danmark Læser få flere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Litteraturen giver plads til den eftertænksomhed, det nærvær og den indlevelse, som ellers bliver klemt i vores travle liv. Litteraturen er med til at binde os sammen som land. Vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os. Litteraturen åbner for livsnerven i vores demokrati: samtale og dialog. Litteraturen giver betydning og perspektiv.

Første etape: Læsekommuner under Danmark Læser

Første initiativ under Danmark Læser gik ud på, at 12 kommuner blev udvalgt til ”læsekommuner” på baggrund af deres ansøgning. Kommunerne og deres lokale samarbejdspartnere fik derefter midler i størrelsesordenen op til en halv million kroner til læsefremmende tiltag for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Kommunerne definerede selv de målgrupper, de ønskede at fokusere på.

De udvalgte lokalområders læseindsats mundede ud i kåringen af Randers som landets bedste læsekommune. I begrundelsen for valget af Randers Kommune skrev dommerne, ”Med en grundlæggende tro på, at der i litteraturen ligger noget forløsende for alle, er Randers gået praktisk til værks og har formået at flytte bibliotekets og andre samarbejdspartneres kompetencer til Nordbyen. Det har ikke alene mindsket den geografiske, men også den mentale afstand til gode læseoplevelser”. Formålet med konkurrencen har været at stimulere udvikling af nye måder at styrke læselyst på og udbrede kendskabet til de nye metoder og resultaterne fra projektet.

Rammerne for læseprojekterne

Læs kulturminister Marianne Jelveds invitation til alle landets borgmester udsendt 16. september 2013 (pdf)

Hent vurderingskriterier, tidsplan for læseprojekterne og andet formalia i kort oversigtsform (pdf)

Anden etape: Danmark Læser Dagen

Skridt nummer to på læsningens vej henvendte sig til alle mennesker i Danmark.

På Verdens Bogdag den 23. april 2015 løb Danmark Læser Dagen af stablen. Danske forlag havde indstillet gode bøger, hvoraf fem titler blev udvalgt af et uvildigt fagpanel til uddeling den 23. april i mange tusinde eksemplarer. Bøgerne blev uddelt af 4.000 frivillige med fokus på den personlige overlevering og med tanken, at alle kan være med til at give læseoplevelser.

Danskernes læsevaner
Kulturvaneundersøgelsen 2012 viste, at danskerne både læser mere og mindre! 
Forklaringen bag denne selvmodsigelse er, at de danskere, der generelt læser meget, nu læser endnu mere, mens de danskere, der sjældent læser, nu læser endnu mindre.

Læs mere om Kulturvaneundersøgelsen 2012 på Kulturministeriets hjemmeside

Danmark Læser er organisatorisk placeret i Slots- og Kulturstyrelsen. Initiativet er finansieret af midler fra Det Kulturelle Udlodningsaktstykke.

Udvikling og drift af kampagnen blev foretaget af en projektgruppe i samspil med en bredt sammensat følgegruppe, som repræsenterede forskellige fagmiljøer, brancher og foreninger.

Siden er sidst opdateret: 06.06.2016
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: post@slks.dk
  • EAN

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På danmarklaeser.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra danmarklaeser.dk.

Læs mere om cookies på danmarklaeser.dk
Cookies

(dialogboks slutter)